Ofte stilte spørsmål

FAQ » Tilleggstjenester

Tilleggstjenester

Tilleggstjenester Tilbake til toppen

Hva får man med kanselleringstilbudspakken for Pengene tilbake-garanti?

Pengene tilbaker-garantien sørger for at du får refundert enhver ubenyttet billett du har betalt hvis grunnen er:

-plutselig og alvorlig sykdom, som resulterer i sykehusinnleggelse
-ulykkesskade som resulterer i sykehusinnleggelse, eller
død, enten på deg eller umiddelbar familie,
som hindrer deg fra eller gjør det urimelig at du skal gjennomføre reisen din.

Legg merke til at Pengene tilbake-garantien ikke dekker tilleggskjøp, slik som hotell, billeie etc.

Når er Pengene tilbake-garantien jeg kjøpte gyldig?

Penger tilbake-garantien er kun gyldig når gebyret for kjøpet har blitt betalt og din billett er utstedt. Dessuten må du, ved et kravstilfelle, kunne fremlegge en gyldig legeerklæring (eller dødsattest), for den spesifikke reisedatoen og et gyldig dokument som beviser et nært familieforhold.

Når starter og slutter Penger tilbake-garantien?

Din Pengene tilbake-garanti starter fra tidspunktet tjenesten kjøpes på siden vår, og går ut når når innsjekking ved første avgangspunkt er fullført.

Er det unntak?

Ja. Du har ikke rett på refusjon, selv om en skade, sykdom eller død har inntruffet under perioden tjenesten er gyldig, i følgende tilfeller:

•En sykdom eller død er resultat av en allerede eksisterende medisinsk tilstand eller kronisk sykdom, som kunne forventes å inntreffe i løpet av gyldighetstiden for `%Pengene tilbake-garantien
•En sykdom eller død er resultat av kirurgi, endring i behandling eller medisinering for en allerede eksisterende medisinsk tilstand
•En undersøkelse, behandling og/eller sykehusinnleggelse var planlagt før flyet ble bestilt.
•Symptomene som følger et normalt svangerskap, som er av ufarlig og/eller midlertidig art (slik som morgenkvalme og tretthet) som ikke utgjør en medisinsk fare for mor eller barn, inkludert en kombinasjon av mindre symptomer, er eneste årsak til at du er forhindret fra å reise.
•I tilfelle plutselig sykdom, må du eller ditt nære familiemedlem være under 70 år gammel.

Kan jeg ombestemme meg etter å ha kjøpt kanselleringspakken?

Ja. Du har rett til å avbryte Pengene tilbake-garantien, innen 14 dager etter kjøpsdatoen, gitt at innsjekksdatoen må være minst 14 dager unna. Ved kansellering tar vanligvis refusjonsprosessen opptil 15 arbeidsdager etter kanselleringsdatoen. På grunn av bankprosedyrer kan det derimot ta opptil 7-10 dager ekstra før ethvert tilsvarende beløp vil dukke ut på bankkontoutdraget ditt. For å annullere Pengene tilbake-garantien, vennligst kontakt oss

Hvordan fremlegger jeg et refusjonskrav?

For å fremsette et krav må du kontakte oss ved å sende en e-mail til claims@tripsta.no, der du informerer oss om at du har et krav, og der du det legger ved dokumenter som beviser årsaken til at turen din ble avlyst.

Hva er tidsgrensen for hvor lenge jeg kan fremsette et krav?

Du kan fremsette et erstatningskrav innen 30 dager etter reisedatoen.

Hvilke dokumenter må jeg fremskaffe når jeg fremlegger kravet mitt?

Avhengig av kravet ditt, må du for egen regning oppgi:
• Dokumenter som beviser hendelser/skadeårsak, slik som innleggelses-skjema, sykehusdokumenter, dødsattest osv. Disse dokumentene bør inneholde datoen hendelsen inntraff, årsaken, diagnosen, tidligere journaler/arkiv og den anbefalte behandlingen.
• Et dokument som beviser relasjonen mellom deg og det aktuelle familiemedlemmet (en fødselsattest/familietilknytning for hver av de involverte partene i kravet).
•Ethvert rimelig tilleggsbevis vi måtte be om.

Legg merke til at dokumentene må være på engelsk og at de må mottas innen 30 dager fra kravet ble varslet om til oss.

Hvordan vet jeg at refusjonskravet mitt har blitt godkjent?

En automatisk e-mail som forteller deg at vi har mottatt din forespørsel vil bli sendt til deg. Vi vil behandle dine opplysninger og svare deg innen 24 timer eller neste arbeidsdag, med svar på hvorvidt kravet har blitt godkjent.

Når mottar jeg refusjonen jeg har krav på, og hvordan vil jeg motta beløpet?

Du vil motta refusjonen innen 30 dager, dette gjelder fra når vi sender deg en e-mail der vi anerkjenner kravet ditt.
Pengene vil bli refundert til kredittkortet eller bankkontoen som ble brukt til å foreta bestillingen.

Hvem ses på som "umiddelbar familie"?

Følgende relasjoner aksepteres som umiddelbar familie: Ektemann, kone, registrert partner (hvis lovgivningen i vertslandet ditt eller delstaten behandler likekjønnede partnerskap likt som ekteskap), bror eller søster, forelder eller fosterforelder, dine (eller din ektefelles) barn.