Skriv ut

Vilkår og betingelser

Vi ser frem til muligheten til å være bestillingsagent for dine reisebehov. Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye før du bruker tjenestene og nettsiden til tripsta.no. Når du bruker eller foretar en bestilling på vår side må du akseptere disse vilkårene og betingelsene.

Disse vilkårene og betingelsene ("avtalen” eller “ kontrakten") beskriver hva du i samsvar med loven har rett til å vente av oss når du kjøper reiserelaterte tjenester gjennm oss, i tillegg til dine forpliktelser som kunde.
 

Innhold

Bruk av nettstedet

 

1.  Definisjoner
2. Bestilling via vår nettside
2.1 Ved bestilling gjennom vår nettside:
3. Kontraktsrelatert:
3.1 Din avtale med oss
3.2 Din avtale med reiseleverandøren
4. Bestilling
4.1 Pris
4.2 Servicegebyr
4.3 Bestillingsbekreftelse
4.4 Endringer og kanselleringer
4.4.1. Endringer og bestillinger – av deg
4.4.1.1 Refusjon
4.4.1.2. Avbestilling eller endring av flybestilling
4.4.2. Endringer og kanselleringer &ndash av leverandøren
4.4.3. Kanselleringer av oss
5. Priser og betaling
5.1 Priser
5.2 Betaling
6. Spesielle betingelser og informasjon om flyvninger
6.1. Pris
6.2. Refusjoner
6.3. E-billetter
6.4. Lavprisflygninger
6.5. Bagasje
6.6. Mindreårige som reiser alene
7. Pass, visum og helsekrav
8. Skadeerstatning
9. Opphavsrett, varemerke, programvare på denne nettsiden
10. Link til tredjepartsnettsteder
11. Garantier, betingelser og ansvarsforbehold
12. Gjeldende lov
13. Korrespondanse
14. Andre vilkår og betingelser
14.1 Fullstendig avtale og ugyldighetsklausul
14.2 Endringer i de generelle vilkårene og betingelsene
15. Tilleggstjenester
 

Bruk av nettsiden

Som en betingelse for ditt bruk av dette nettstedet, garanterer du at (i) du er minst 18 år; (ii) du har juridisk myndighet til å opprette en juridisk bindende forpliktelse; (iii) du vil bruke dette nettstedet i overensstemmelse med disse vilkårene og betingelsene; (iv) du vil bare bruke dette nettstedet til å gjøre lovlige reservasjoner for deg eller for andre personer som du er juridisk autorisert til å handle på vegne av; (v) du informerer disse andre personene om vilkårene som gjelder for de reservasjonene du har foretatt på deres vegne, inkludert alle regler og restriksjoner som gjelder for disse; (vi) all informasjon du oppgir på dette nettstedet er sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig, og (vii) dersom du har en konto på dette nettstedet, vil du beskytte kontoinformasjonen din og føre tilsyn med og være fullt ut ansvarlig for eventuell bruk av kontoen din av deg og alle andre enn deg. Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å nekte enhver tilgang til dette nettstedet og tjenestene vi tilbyr, når som helst og uansett årsak, inkludert, men ikke utelukkende, på grunn av brudd på disse vilkårene.

 

1. Definisjoner

Vilkårene ":vi", "oss" og " våre" refererer til Tripsta S.A., et av de største reisebyråene på nett i Europa. De administrerer en omfattende portefølje av reisefokuserte nettsider og opererer under merkenavnet “tripsta”. Våre  kontaktdetaljer  kan man finne på slutten av disse vilkårene (vennligst se under ved “korrespondanse”).
Du kan også bli informert om våre kontaktdetaljer og åpningstider gjennom vår nettside, under kategori Kontakt .

Begrepet "du " og " din" refererer til kunden som besøker nettsiden vår og bestiller gjennom oss eller på annen måte gjennom våre tjenester.

Følgende ord eller fraser har meningen som er vist under, med mindre konteksten åpenbart indikerer noe annet:

Bestilling”: enhver bestilling av produkter eller tjenester du utfører på vår nettside som er bekreftet eller akseptert av oss. Aksepten fra  oss (og en fullstendig kontrakt) får du når vi har mottatt fullstendig betaling fra deg og en bekreftelse er sendt på e-mail (enten fra oss eller den relevante reiseleverandøren).

“Bestillingsagent; eller “ Reisebyrå”:  Reisebyrået som opererer og drifter nettsiden tripsta.no, som gir råd og informasjon og virker som et mellomledd for å gjennomføre avtaler på reisefeltet. Vi som reisebyrå og vår nettside opptrer som et kontaktflate i transaksjonene med reiseleverandøren.

“Kunde” eller “Klient”: Personen som foretar en bestilling eller det kan være en person som på vegne av en annen har samtykket til tjenestene vi tilbyr og som har akseptert den betingelsen.

“tjeneste(r)”:  en tjeneste tilbudt av vår nettside, slik som bestilling av transport.

“Servicegebyr”: er andelen av totalkostnaden gitt deg på vegne av oss som indikert i bekreftelsessiden og e-mailen som dekker tjenestene utført av oss.

“Reiseleverandør(er)&rduo; eller“Leverandør(er)”:  Flyselskapet og/eller ethvert annet produktet og/eller tjenesteleverandør på reiseområdet, som kunden inngår en avtale med, og som, med rett overholdelse av de gjeldene vilkår og betingelser, er ansvarlig for å utføre tjenesten.

“Nettside”: innebærer http://www.tripsta.no nettside.

 

2. Bestilling via vår nettside

2.1 Ved bestilling via vår nettside:

  • Du samtykker til å være bundet av vilkårene i denne avtalen og eventuelle vilkår og betingelser til eventuelle leverandører som gjelder for din bestilling, dine reiseplaner eller bruk av nettinnhold. Du samtykker på vegne av deg selv og andre du måtte representere at du vil følge alle slike vilkår og betingelser, inkludert betaling av alle beløp i tide.
  • Du godtar at, under ingen omstendighet, vil noen kompensasjon betalt av oss overskride kjøpsprisen på flybilletten etter at et beløp tilsvarende serviceavgiften er trukket fra.
  • Du samtykker med at du må kontakte oss først dersom du trenger hjelp før du foretar noen andre handlinger ved eventuelle problemer som du opplever i forbindelse med bestillingen når du er på flyplassen Alle løsninger vi kommer med må følges, og alle avvik derav er kun tillatt dersom vi tillater det uttrykkelig.
  • Du aksepterer at ethvert brudd på slike vilkår og betingelser kan resultere i a) kansellering av din bestilling eller ditt kjøp, (b) ditt tap av penger eventuelt betalt for din bestilling eller ditt kjøp, (c) du blir nektet tilgang til det gjeldende reiserelaterte produktet eller tjenesten, og (d) vår rett til å belaste kontoen din for eventuelle kostnader vi pådrar oss som resultat av et slikt brudd.
  • Du anfører og garanterer at (a) du er gammel nok til å bruke våre tjenester og vår nettside og kan opprette bindende juridiske forpliktelser i forbindelse med din bruk, (b) du er juridisk autorisert til å handle på vegne av alle personer inkludert i en bestilling og aksepterer disse vilkårene på deres vegne, og (c) informasjonen du har oppgitt er sann og riktig.
  • Du er ansvarlig for å informere slike andre personer om alle vilkår og betingelser som gjelder for deres reise. Du forstår at du er økonomisk ansvarlig for enhver bruk av våre tjenester eller nettside av deg eller de som måtte bruke navnet ditt eller kontoen din.
  • Du er ansvarlig for dine aktiviteter på nettsiden (finansielt eller på andre måter), inkludert eventuell bruk av ditt brukernavn og passord.

 

3. Kontraktsrelatert

3.1 Din avtale med oss

Vi selger en rekke reiserelaterte produkter og tjenester fra ulike reiseleverandører. Vi, som bestillings/reisebyrå, handler som formidler av produkter og tjenester som ikke leveres direkte av oss. Vi er ikke en med-selger av slike produkter og tjenester. Når du foretar en bestilling via vår nettside, inngår du en separat kontrakt med slike reiseleverandører i forbindelse med slike produkter og tjenester. Vi er derfor ikke en part i det kontraktsmessige forholdet hva angår produktene og tjenestene du bestiller på vår nettside, med mindre noe annet er eksplisitt opplyst.

 Alle spørsmål eller bekymringer angående produket bør tas opp med reiseleverandøren. Vi tar ikke på oss noe ansvar for reiseproduktene og tjenestene reiseleverandøren tilbyr, og vi verken anfører eller garanterer (eksplisitt eller implisitt) om kvaliteten på reiseproduktene og tjenestene man finner på nettsiden.

 

3.2 Din avtale med reiseleverandøren

For alle produkter og tjenester bestilt via vår nettside, er det reiseleverandørens' vilkår og betingelser (inkludert flyselskaper' reiseregler) som gjelder, i tillegg til de som vises her. Reiseleverandørens' vilkår og betingelser kan inkludere bestemmelser knyttet til betalingsprosedyrer, mislighold, ansvar, kanselleringer, endringer av bestillinger og refusjon (hvis tilgjengelig) og andre restriksjoner, så vi råder deg til å lese disse vilkårene nøye. Du har ansvar for å følge ethvert flyselskap eller annen reiseleverandørs vilkår vedrørende innsjekkingstider, ny bekreftelse av flyvninger, eller andre spørsmål, Spesifikke ruter kan kreve en returbillett avhengig av passasjerens nasjonalitet eller flyselskapets restriksjoner. Av den grunn ber vi deg om å henvende deg til din relevante reiseleverandør for å få alle detaljer om de gjeldende vilkårene og betingelsene.

 

4. Bestilling

4.1. Pris

Priser bekreftes i det siste steget av bestillinger når du klikker 6quot; Kjøp nå" Foreta reservasjonen" eller lignende, avhengig av det kjøpte produktet.
 

4.2 Servicegebyr

Ved å bruke nettstedet vårt for å bestille produkter og/eller tjenester, gir du oss tillatelse til å opptre som din representant under bookingprosessen av produkter og/eller tjenester fra den valgte reiseleverandøren og å foreta betalingen for slike produkter eller tjenester i ditt navn og på dine vegne, som forespurt. Følgelig skal vi belaste deg med et servicegebyr, avhengig av hvilket produkt du bestiller. Ethvert gebyr vises før du bekrefter bestillingen.
 

4.3. Bookingbekreftelse

Etter du fullfører din bestilling vil du motta en bekreftelse på e-mail med et bestillingsnummer. Dette er øyeblikket når kontrakten din vedrørende de bestilte produktene og tjenestene vil bli til. Denne bekreftelsen vil inneholde alle detaljene om din bestilling. Deretter vil vi undersøke at bestillingen din har blitt registrert korrekt i flyselskapets' eller reiseleverandørens’ bestillingssystem og at betalingen din kan prosesseres riktig.

Ved flybestilling er det vår forpliktelse å utstede billetten dersom betalingen er blitt mottatt og klarert.

I forhold til "spesielle forespørsler" alternativer relatert til et produkt (for eksempel måltider, fasiliteter for handikappede, barneseter etc.), kan vi ikke garantere noen slike forespørsler, men vil formidle disse forespørslene videre til reiseleverandøren. Det er ditt ansvar å bekrefte med reiseleverandøren om slike spesielle forespørsler kan oppfylles.
 

4.4. Forandringer og avbestillinger

4.4.1. Dine forandringer og avbestillinger

Muligheten du har til å avbestille eller endre et bestilt reiseprodukt eller en tjeneste, og metoden for å gjøre det, avhenger av det spesifikke flyselskapets billettprisregler eller andre reiseleverandører's vilkår og betingelser. Det kan derfor hende at det ikke er mulig å avbestille eller endre produkter eller tjenester som er blitt bestilt, eller det kan være spesifikke krav du må oppfylle.

Selv om informasjon om din mulighet til å avbestille eller endre din bestilling er tilgjengelig på nettet under bestillingsprosessen og lagt frem i bekreftelsesmailen, er det ditt ansvar å gjøre deg kjent med leverandørens’ spesifikke vilkår og betingelser for avbestillinger og korrigeringer, ettersom du er ansett å ha lest og akseptert dem når du har lagt inn bestillingen din.

Du kan sende inn din forespørsel for endring og/eller kansellering, her. Deretter mottar du en e-post som ber deg om å bekrefte med oss slik at vi kan behandle forespørselen din. Hvis du av en eller annen grunn ikke mottar denne meldingen, er du selv ansvarlig for å ta kontakt med oss for å fastslå at forespørselen din er mottatt og behandles. Vi er ikke ansvarlige dersom kommunikasjonsprosessen av tekniske årsaker ikke blir fullført.

Endringer vedrørende navn er ikke tillatt av mange flyselskaper og andre leverandører. Selv om gjør vårt ytterste for å få til slike endringer om nødvendig, ber vi deg huske på at de fleste flyselskaper og leverandører behandler en navneendring som en avbestilling, hvor vanlige vilkår og gebyr vil gjelde.

I tilfelle du utfører endringer på din bestilling (avbestilling eller modifiserer), påløper i tillegg til din(e) leverandør(ers) vilkår og betingelser, standardavgiftene våre som kan stå beskrevet i reservasjonsbekreftelsen din. Disse avgiftene dekker administrasjonskostnader som vi pådrar oss, og inkluderer ikke eventuelle kostnader direkte pålagt av reiseleverandøren.
 

4.4.1.1. Refusjon

Hvis du avbestiller, kan du ha rett på delvis refusjon. I tillegg til avbestillingsvilkårene og betingelsene til leverandøren(e) din(e), gjelder også våre standardgebyr, som vil kunne vises på kvitteringen eller bestillingsbekreftelsen din.

Den refunderbare andelen av kjøpsprisen din (hvis det er noen) vil bli refundert til deg så snart vi har mottatt pengene tilbake fra leverandøren(e). I den utstrekning vi blir refundert av leverandøren, vil vi refundere dette videre til deg. Vi er ikke ansvarlige for en leverandørs’ manglende refusjon.

Hvis årsaken til avbestillingen din dekkes av vilkårene for din reiseforsikring, vil du muligens kunne få tilbake avbestillingsutgiftene dine via forsikreren din.
Det samme gjelder dersom du har betalt for vår avbestillingstjeneste som garanterer deg pengene tilbake; dersom årskaen til avbestillingen dekkes av vilkårene i våre retningslinjer for Pengene tilbake-garantien vår, kan dette gi deg eller din nære familie rett på (avhengig av saken) refusjon av avbestillingsgebyret ditt.

Hvis du ønsker å kansellere eller endre bestillingen din, vil vi ikke refundere serviceavgiften eller noen andre avslag på billettprisen (inkludert alle former for spesialrabatter, slik som kuponger osv) du fikk da du bestilte.

Hvis du har en bestilling på ett av produkter eller en av åre tjenester, inkludert fly, men du ikke sjekker inn eller på annen måte benytter deg av slike produkter eller tjenester (“ ikke viser deg”), vil du ikke ha rett på refusjon. Avhengig av det relevante flyselskapets' retningslinjer, kan du derimot ha rett på refusjon av enhver avreiseavgift du måtte ha betalt for flyet ditt (unntatt lavprisflyvninger).
 

4.4.1.2. Kansellering eller endring av flybestilling
 

Når det gjelder flybestillinger ber vi deg merke at hvis avbestillingen innebærer at flyselskaper krever et avbestillingsgebyr, eller om endringen innebærer at kostnaden ved bestillingen din har økt, vil du måtte betale slike ekstragebyr eller kostnader i tillegg til våre gebyr vist på kvitteringen din eller i bekreftelsen av bestillingen din.

Lavprisselskapenes vilkår for endringer og avbestillinger er de enkelte flyselskapenes vilkår. Du bør kontakte flyselskapet direkte for å avbestille eller gjøre endringer på lavkostflyvninger. Vanligvis er ikke billetter for lavkostflyvninger refunderbare. Skulle du bestemme deg for å avbestille lavkostflyvningen din, er ikke våre servicegebyr og eventuelle endringsgebyr refunderbare. Dersom grunnen til avbestillingen er dekket av vilkårene i en forsikringspolise du har kjøpt, kan det være mulig å få tilbake gjeldende ikke-refunderbare billetter eller avbestillingsgebyr fra assurandørene.

Vær oppmerksom på at flyene må tas i den rekkefølgen de vises på reservasjonsbekreftelsen eller e-billetten. Hvis du ikke har tenkt å ta et fly du har bestilt, vennligst ta kontakt med flyselskapet så lang tid i forveien som mulig for å diskutere alternativer. Hvis du ikke sjekker inn i tide for en bekreftet reservasjon, kan flyselskapet registrere deg som ‘ikke oppmøtt’ som kan føre til ekstra kostnader og/eller hele flyreisen blir kansellert og/eller billetten blir omgjort til ugyldig.

Hvis du ønsker å avbestille reservasjonen din fordi du ikke klarer å overholde pass, visum og andre innvandringskrav som er gjeldende for din reiserute, vil flyselskapets vilkår og betingelser gjelde, og vi tar ikke ansvar for eventuelle kostnader som påløper.

4.4.2. Forhandlerens forandringer og avbestillinger

Det kan hende at kontrakten din med leverandørene tillater dem å kansellere eller endre bestillinger. Vi etterstreber at du straks skal få beskjed om alle vesentlige endringer i det vi blir oppmerksomme på disse endringene og dersom det er nok tid før avreise, men vi tar ikke ansvar for noen endringer eller kostnader som disse kan forårsake. Med forbehold om leverandøren’s vilkår og betingelser, vil du da ha valget mellom å godta endringene, akseptere et tilbud om alternative reiseordninger hvis disse er gjort tilgjengelig fra leverandøren, eller avlyse bookingene dine og motta eventuelle refusjoner. Vi kan ikke garantere for at eventuelle refusjoner er gjeldende.

Vår `Best Price Mix` tilbyr den billigste flykombinasjonen, du kan derfor motta ulike billettnummere med ulike flyselskap for hver rute på turen. Vennligst merk at hver separate billett gjelder det enkelte flyselskaps vilkår.

4.4.2.1. Endringer i flyplaner
 

Rutetidene som vises i reservasjonsbekreftelsen kan endre seg mellom bookingtidspunktet og avreisedatoen. Dersom du gir oss kontaktinformasjonen din, vil vi ved endringer i flygavgangens tidspunkt forsøke å varsle deg om disse endringene. Forøvring er det er ditt ansvar å sjekke med flyselskapet at den bekreftede flyavgangen (og eventuelle videre fly) opererer i overensstemmelse med bookingen. Vi anbefaler på det sterkeste at du tar kontakt med flyselskapet minst 72 timer før planlagt avgang for hver flyging for å gjøre dette. Vær oppmerksom på at det hos noen flyselskaper er obligatorisk å bekrefte med dem at du har til hensikt å fly. Vi har ingen kontroll over endringer i flyselskapenes tidskjemaer og tar ikke noe ansvar for kostnader som kan påløpe som følge av slike endringer.
 

4.4.3. Avbestillinger av oss
 

I tilfelle en åpenbar feil (inkludert enhver feil ved datainngang, feilberegning eller skrivefeil) som resulterer i at en pris som åpenbart har blitt lagt inn ved en feil vises, reserverer vi oss retten til å kansellere bestillingen din, selv om den har blitt automatisk bekreftet av oss. Du vil bli informert om dette så snart som mulig, for å gi deg muligheten til å foreta en bestilling til korrekt pris, dersom du ønsker det. Uansett vil du ikke ha krav på kompensasjon fra oss på bakgrunn av kanselleringen eller de tilknyttede kostnadene, hvis noen, som du har pådratt deg grunnet en feilaktig bestilling som har blitt kansellert.

I noen tilfeller, og i tillegg til regnings- og betalingsinformasjonen du oppgir, kan vi kreve at du fremlegger en form for identitetsbevis. Dette kan du bli bedt om ved bestilling, under betalingsprosessen eller på et hvilket som helst tidspunkt etterpå. Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen dersom du ikke fremlegger slikt identitetsbevis når du blir bedt om det uten noen form for ansvar.

Vi forbeholder oss også retten til å kansellere bestillingen din til enhver tid av sikkerhetsgrunner eller av hensyn til svindel-beskyttelse. Dette er vanligvis på grunn av at sikkerhetstiltaks- og og svindeldeteksjons-prosessene våre rapporterer et problem med betalingskortet eller den tilsendte e-postadressen som ble brukt ved bookingen etc. I slike tilfeller kan vi kansellere bookingen din med full ansvarsfraskrivelse. En e-post med informasjon om kanselleringen kommer til å bli sent til e-postadressen du oppga da du foretok bookingen.

 

5. Priser og betalinger

5.1. Priser

Tripsta S.A., selskapet som styrer og driver nettsiden tripsta.no har hovedkontor i Hellas, som er en region med euro som valuta. For å kunne gjøre bestillingsopplevelsen din bedre, blir beløpet du skal betale oppgitt i NOK. Valutakonverteringen utføres automatisk for å kunne vise beløpet man skal betale i NOK, er basert på valutakursen ved bestillingstid, ettersom dette kommer fra offisielle kilder. I noen få tilfeller kan beløpet som trekkes fra kortet være noe ulikt beløpet man blir bedt om å betale på vår side, grunnet at valutakursen som kortutstederen tar i bruk er ulikt den vi bruker under bestillingsprosessen.

Selv om beløpet du skal betale, avhengig av korttypen du bruker til transaksjonen, oppgis i NOK når du bestiller på nettet, kan belastningen være i euro. Du vil bli informert om valutaen du blir belastet ved steget kalt betaling under bestillingsprosedyren, og før kjøp. Når du velger korttype fra slipp ned-listen, kan du automatisk se valutaen og det nøyaktige beløpet du blir belastet.

I tilfelle kortet ditt belastes i euro i siste steg av bestillingsprosedyren, og før kjøp, vil det totale beløpet som belastes i euro vises, så vel som dets tilsvarende i NOK. Beløpet trukket fra kortet ditt kan være ulikt det beløpet man blir oppgitt å skulle betale på siden vår, ettersom det avhenger av valutakursen kortutstederen brukte for å prosessere transaksjonen så vel som ethvert tilleggsgebyr eller belastning bestemt av banken din (slik som valutakonverteringsgebyr).

Vennligst merk at dersom du bruker et utenlandsk kredittkort, vil det endelige beløpet som trekkes fra kredittkortet ditt muligens være ulikt beløpet man blir oppgitt å skulle betale på vår side, fordi betalingen gjøres opp utenlands. Vi vil ikke være ansvarlige for noen gebyr relatert til ulike valutakurser og gebyr bestemt av banken din, så vel som ethvert tilleggsgebyr for transaksjoner i en utenlandsk valuta du måtte bli belastet av kortutstederen din, i tilfelle NOK ikke er valutaen kortutstederen din fakturerer deg i.

 

5.2 Betaling

Betaling kan utføres gjennom betalingsmåtene listet opp på nettsiden vår. Andre betalingsmåter enn de som er vist på nettsiden aksepteres ikke, og intet ansvar aksepteres for penger eller sjekker gjennom sendt med posten.

Når du foretar en bestilling på nettsiden vår, må du gi oss kreditt-eller debetkortinformasjonen din for å dekke hele kostnaden på bestillingen. Det kan være påkrevd at vi formidler kortdetaljene dine til de gjeldende reiseleverandørene for å fullføre reservasjonen din. Det kan hende at du har flere kostnader for reisetjenestene, utgjørende totalbeløpet som oppgis på bestillingen din.

Du autoriserer oss eller en autorisert tredjepart til å ta full betaling for den totale mengden av kjøpet. Ved betaling med kredittkort, kan betalingen for dine flyreiser tas direkte av flyselskapet.

Dersom det oppstår problemer med betalingen din, vil vi kontakte deg innen 48 timer (eller innen 24 timer dersom du reiser innen 48 timer).

Vi vil ikke være ansvarlig for eventuell senere prisøkning som følge av manglende betaling. En hver prisøkning må betales av kunde før bestillingen kan bekreftes.

Vi er ikke forpliktet til å utstede noen billetter, bekreftelser, kuponger eller andre reisedokumenter, før betalingsprosessen er sluttført og vi har mottatt betalingen. I alle tilfeller forblir kunden ansvarlig for å betale det fulle beløpet for de bestilte tjenestene.

Dersom betalingen er behandlet med et kredittkort av en tredje person, kan vi kreve skriftlig autorisasjon fra kortholderen. Vi eller reiseleverandøren forbeholder seg retten til å kun levere e-billetter, bekreftelser, e-brosjyrer eller andre reisedokumenter til ditt kredittkorts fakturaadresse eller epostadresse når kredittkortutsteder ber om det. Alle epostadresser som benyttes må være gyldige på tidspunktet for bestilling.

Etter fullført betaling og bestillingsbekreftelse, vil du via Tripsta S.A. motta alle nødvendige skattedokumenter (kvittering, faktura) via epost til den epostadressen du oppga under bestillingen.

Om du forespør en utsendelse av en faktura/kvittering, vennligst vær ekstra nøye når du fyller inn de relevante feltene. Et hvert krav for endringer til detaljer som er fylt ut feil på en faktura som allerede er sendt vil ha en kostnad på 100 NOK.

 

6. Spesielle forhold og informasjon for flyreiser

6.1. Pris

Noen avgifter, slik som tjenesteavgifter, er ikke inkludert i billettprisen og legges til under bestillingsprosessen. Imidlertid er en oversikt over de gebyrene, skattene, tilleggsavgiftene og ekstra gebyrer, og den totale billettprisen angitt på ulike trinn under bestillingsprosedyren. På siste trinnet før du kontrollerer bestillingen, vil en oversikt av totalprisen vises. Når du trykker på send inn, godtar du prisen og kjøpet. Du vil så motta en bestillingsbekreftelse på epost der prisen vises.

 

6.2. Refusjoner

I noen tilfeller, når du ikke er i stand til å ta flyet ditt, kan du, i henhold til vilkårene og betingelsene til flyselskapet, ha rett til å kreve deler av det du betalte når du kjøpte billetten. De fleste flyselskapene refunderer skatter, gebyrer, kostnader og tilleggsavgifter (SAG) pålagt passasjerer av flyplasser og offentlige myndigheter dersom billetten er ubrukt, siden disse avgiftene kun må betales til flyplasser og myndigheter om passasjeren faktisk reiser. Andre SAG (f.eks. drivstoffavgifter eller bestillingsgebyr) refunderes ikke med mindre det er kjøpt en fleksibel flybillett. De fleste flyselskapene krever et administrasjonsgebyr for å refundere SAG.

Om du ønsker å gjøre krav på en sum som kan være refunderbar, vennligst gjør det ved å sende oss en skriftlig autorisasjon, her. Du autoriserer oss dermed til å foreta alle nødvendige aktiviteter for å motta en slik refusjon. Du samtykker i at du har 12 måneder fra datoen for den planlagte flyturen til å skrive til oss og forespørre en refusjon og etter dette tidspunkt godtar du at du ikke lenger innehar retten til å søke om refusjon.

Vær oppmerksom på at ved billetter som utstedes direkte av flyselskapet eller hvor flyreisen har blitt betalt direkte til flyselskapet, kan du bli bedt om å henvende deg direkte til det vedkommende flyselskap om refusjonsforespørselen din.

Vær oppmerksom på at refusjoner kun kan tilbakeføres til den betalingsformen som ble brukt på bestillingstidspunktet, og at alle refusjoner er underlagt det aktuelle flyselskapet's politikk og vår serviceavgift for tilbakebetaling. Du autoriserer oss herved til å trekke den aktuelle serviceavgiften på refusjoner fra refusjonsbeløpet som tilbakeføres til deg.

I tilfelle du refunderes etter de overnevnte fradragene, vil de aktuelle beløpene tilbakeføres til den som foretok den opprinnelige betalingen og til betalingskortet som ble brukt til å gjøre den opprinnelige bestillingen.

Ethvert servicegebyr som påløper er ikke kvalifisert for refusjon.

Kunder bør være oppmerksomme på at refusjonen på flybestillinger kan ta opptil 6 måneder.

Refusjoner utbetales kun til deg idet vi har fått midlene tilbakebetalt fra flyselskapet. Vi er ikke ansvarlige for flyselskapet’s manglende tilbakebetaling av refusjoner.
 

6.3. E-billetter

Alle billetter som selges på vår nettside er e-billetter, en papirløs måte å bestille flybilletter på. Når du har foretatt din bestilling, blir den elektronisk lagret i flyselskapets reservasjonssystem. Vi sender deg en e-postbekreftelse, og deretter følger en e-billett separat.

Du må fremvise e-billetten din ved innsjekkingen for flyturen din. Dersom du ikke har mottat e-billetten din innen 48 timer, må du kontakte oss via e-post.

Vi stoler på at informasjonen som du oppgir er korrekt, og kan derfor ikke holdes ansvarlig dersom din e-billett ikke blir mottatt grunnet en ugyldig epostadresse eller dine innstillinger for søppelpost. Du må varsle oss umiddelbart dersom du endrer din epostadresse eller telefonnummer.

Vennligst sjekk også at navnet på passet ditt stemmer med navnet på billetten og/eller bestillingsbekreftelsen. Det er ditt ansvar å sjekke at all korrekte informasjon har blitt oppgitt ved bestilling inkludert, men ikke begrenset til, de korrekte passasjernavnene, flyvninger, datoer og reiserute. Dersom noe skulle være feil, er det ditt ansvar å varsle oss umiddelbart. All assistanse som er mulig vil bli tilbudt for å endre eventuelle feil; men kostnader kan påløpe fra både oss og flyselskapet, som du vil være nødt til å betale.

Vennligst merk at flyselskaper har sine egne regler og reguleringer når det gjelder e-billetter. Vi kan ikke holdes ansvarlig for manglende overholdelse av disse reglene og reguleringene, og vi anbefaler på det sterkeste at du sjekker disse detaljene med flyselskapet ditt i forkant av reisen.

I unntakstilfeller, grunnet billettrestriksjoner utenfor vår kontroll, kan vi ikke være i stand til å sende informasjon om bekreftede bestillinger til flyselskapet for å få de til å fullføre bestillingen. Dersom dette oppstår vil vi forsøke å varsle deg innen 48 timer etter bekreftelse og organisere en tilbakebetaling eller arrangere et alternativ. Dersom du velger et alternativ som er dyrere enn din opprinnelige bestilling, vil du være ansvarlig for å betale mellomlegget.

 

6.4 Lavprisflyvninger

Når lavprisselskaper er inkludert i flysøket ditt, vil vi søke i lavprisdatabasen, og om du velger å kjøpe, vil vi utføre bestillingen på dine vegne. Kontrakten din vil være med det relevante lavprisselskapet, og du vil også være bundet av dere vilkår og betingelser.

Vennligst merk at du kan motta en bekreftelse, så vel som en e-billett, på epost direkte fra lavprisselskapet i separate eposter.

Lavprisselskaper kan også kreve ekstra gebyrer for bagasje, innsjekking på flyplassen, ønsket sete, underholdning på flyet (dersom det er tilgjengelig), mat, drikke, snack osv. Gebyrer for disse ekstra tjenestene er ikke inkludert i flybilletten din med mindre annet er uttrykkelig fastsatt. Fulle detaljer om slike kostnader er ikke alltid tilgjengelig når du bestiller. Av denne grunn må du sjekke tillat bagasje og lignende på flyselskapets hjemmeside. Vi er ikke ansvarlig for noen ekstra kostnader som måtte komme, og vi råder deg til å ta kontakt med det relevante flyselskapet for å legge til ekstra tjenester og kontrollere kostnader.

 

6.5 Bagasje

Tillatt bagasje og retningslinjer rundt dette varierer fra flyselskap til flyselskap. Av denne grunn bør du sjekke ut dette direkte med flyselskapet du flyr med. For å finne ut om din bestilte flyreise inkluderer bagasje, sjekk flyvningsinformasjonen i eposten du mottok etter å ha bestilt.

Vennligst merk deg også følgende:

i) Flyselskap som Easyjet, Ryan Air, Wizz Air, er regnet som lavprisselskap, og innsjekket bagasje er ikke inkludert i flybestillingen. Vi anbefaler at du legger til bagasje online forut for reisen din, da noen flyselskaper krever tilleggsgebyr for å legge til bagasje på flyplassen. Du vil trenge flyselskapets bestillingsreferanse og epostadressen som ble brukt til bestillingen. For noen flyselskap som Easyjet, Ryan Air, Wizz Air, vil du også trenge kontoinformasjon, som vil ha blitt sendt til deg i en separat epost sammen med bestillingsbekreftelsen din. Du rådes til å finne flyselskapet du flyr med og bruke ""Administrer din bestilling""-linken for å legge til bagasje i bestillingen din.

ii) Noen fullservice-flyselskap (slik som Air France og KLM, med flere) tilbyr lavere flypriser som ikke inkluderer bagasje. Når du har valgt flyreisen din, sjekkflyinformasjonen for å finne ut om bagasje er inkludert i reisen din. Dersom bagasje ikke er inkludert, må du legge det til. Denne tjenesten er i de fleste tilfeller kun tilgjengelig via flyselskapets hjemmeside. Kostnaden for å legge til bagasje er vanligvis høyere på flyplassen, så vi anbefaler å legge den til før du sjekker inn.

 

6.6. Mindreårige som reiser alene

Mindreårige som reiser alene er barn mellom 5 og 12 år som reiser alene (alderen avhenger av flyselskapets retningslinjer, så vennligst sjekk med flyselskapet).

Mange flyselskap tilbyr (eller krever) tilsynstjeneste for mindreårige fra tiden mellom ombordstigning til den mindreårige blir møtt ved ankomst. Dette kalles tjeneste for mindreårige som reiser alene. Tjenesten som tilbys de mindreårige må først godtas av flyselskapet. Men flyselskapenes retningslinjer for mindreårige som reiser alene varierer. For eksempel, avhengig av flyselskapet, er tjeneste for mindreårige som reiser alene obligatorisk for barn mellom 5 og 14 år, men valgfri for tenåringer (15-17 år). Vennligst sørg for å sjekke med flyselskapet for spesifikke retningslinjer, gebyrer og tjenester som flyselskapet pålegger.

Yngre barn (vanligvis under 5 år) er ofte ikke kvalifisert til tjenesten for mindreåringe som reiser alene, og må ha følge på den samme flyreisen og i den samme kupéen med en eldre passasjer. Men passasjerer mellom 12 og 17 år, selv om de er regnet som voksne når det gjelder flypriser, er ikke berettiget til å følge en mindreårig i fraværet av en person over 18 år.

Det blir vanligvis krevd gebyr for tjenesten for mindreårige som reiser alene.

Når mindreårige reiser alene, ønsker flyselskapet normalt å vite hvem som leverer den mindreårige på flyplassen, og hvem som henter ved ankomst.

Vennligst merk også at mindreårige av enkelte nasjonaliteter som reiser utenfor landet sitt uten følge eller med noen som ikke er deres foreldre eller lovlige verge (som er identifisert i passet deres), har spesielle krav, f.eks. kreves det at de bærer med seg et reisesamtykke, som er signert av lovlig verge eller forelder med lovlig foreldrerett, med autorisasjon til å reise.

Bestilling for mindreårige som reiser alene er bare tilgjengelig via telefon.

Igjen, vennligst kontakt flyselskapet før du kjøper billetter og forhør deg om mindreårige som reiser alene.

 

7. Pass, visaer og helsekrav

Det er ditt ansvar å sikre at du oppfyller alle pass, visum og andre immigrasjonskrav som gjelder for din reiserute. Til dette formålet, bør du få bekreftet av de kompetente ambassadene eller konsulatene i god tid før reisen hvorvidt destinasjonen(e) du besøker krever et visum. Det er viktig å huske å ta med alle overgangspunkter på reisen din siden de også kan kreve at du erverver et visum.

Vi påtar oss ikke noe ansvar i tilfelle du ikke får lov til å reise grunnet at du ikke overholder eventuelle slike krav og vi påtar oss heller ikke noe ansvar for saker der vi ga assistanse eller råd om dette.

Det bør merkes at kravene for å erverve visum, transittvisum og innreiseformaliteter, varierer fra land til land og er utsatt for endringer uten forvarsel. For eventuell informasjon, bør du kontakte de kompetente ambassadene eller konsulatene til alle land som er oppført i reiseruten din, eller/og til og med flyselskapet og ikke bare ambassaden og konsulatet til landdestinasjonen din, siden land som er stopp på ditt fly til sluttdestinasjonen din (uavhengig av om det er et fly med stopp uten å skifte fly) typisk krever et transittvisum eller stående innreisetillatelse.

Vi tilråder deg at passet er gyldig i minst seks måneder etter din planlagte returdato, for å unngå problemer med identifikasjon eller annet under din reise. Merk også at det er land som krever at den reisendes pass utløper minst 3-12 måneder etter ankomsttidspunktet.

 

8. Skadeerstatning

Du godtar å beskytte oss og våre partnere, og alle våre leverandører og alle slike partier, offiserer, direktører, ansatte og agenter fra og mot alle krav, søksmål, krav, tap, skader eller andre kostnader (inkludert rimelige advokathonorarer og revisjonskostnader) bragt av deg eller tredjepart som et resultat av (a) ditt brudd på denne avtalen, (b) at du bryter noen lov eller rettighetene til en tredjepart, eller (c) at du bruker vårt nettsted.

 

9. Opphavsrett, varemerke, programvare på denne nettsiden

Alt innhold inkludert på vår side, slik som tekst, grafikk, logoer, knappikoner, bilder, lydklipp og programvare ("Innhold") eies av oss eller våre innholdsleverandører, og er beskyttet av internasjonal opphavsrett og andre lover om åndsverk. Åndsverkrettighetene som finnes i sammenstillingen (dvs. presentasjon, utvalg, innsamling, ordning og montering) av alt innhold på nettsiden vår er den eksklusive eiendommen til selskapet som administrerer og driver dette nettstedet, og er beskyttet av internasjonal opphavsrett og andre lover om åndsverk. All programvare som er tilgjengelig på nettsiden vår eller mobilappen din er opphavsrettslig beskyttet arbeid av oss eller våre programvareleverandører, og er beskyttet av internasjonal opphavsrett og andre lover om åndsverk. En hver bruk av innhold og/eller programvare som ikke samsvarer med denne avtalen, inkludert reproduksjon, modifisering, distribusjon, overføring, publisering, fremvisning eller fremføring som ikke er ettertrykkelig autorisert, av innholdet på denne siden, er strengt forbudt. .

Noe programvare og innhold på nettstedet vårt er eid eller lisensiert av oss eller våre leverandører, din bruk av disse kan skje på nærmere vilkår.

 

10. Lenke til tredjepartsnettsteder

Nettsiden vår kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder som vi tilbyr bare som en tjeneste til deg. Du bør ta forholdsregler for å forsikre deg om at lenkene du bruker er fri for virus, ormer, trojanske hester eller andre destruktive mekanismer. Eksistensen av disse lenkene innebærer ikke at vi støtter slike nettsteder eller noe av det innholdet de innebefatter. Vi er ikke ansvarlige for disse nettstedene eller deres innhold eller eventuelle praksiser for datapersonvern disse nettstedene måtte ha.

 

11. Garantier, ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrensning

Informasjonen, programvaren, produktene og tjenestene levert av oss eller våre leverandører eller som publiseres på våre nettsider kan inneholde unøyaktigheter eller feil, herunder prisfeil. Vi og våre samarbeidspartnere garanterer ikke nøyaktigheten av, og fraskriver oss ethvert ansvar for eventuelle feil eller andre unøyaktigheter knyttet til denne informasjonen vist på våre nettsider (innebefattende, uten begrensning, priser, fotografier, generelle produktbeskrivelser, etc.). Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle prisfeil på våre nettsider og/eller på ventende reservasjoner foretatt med feil pris. Hvis det er tilgjengelig, vil vi i så fall tilby deg muligheten til å beholde din ventende bestilling til riktig pris eller vi vil avbestille reservasjonen din  uten omkostninger.

Alle klassifiseringer av leverandører er kun ment som generelle retningslinjer, og vi kan ikke garantere rangeringenes nøyaktighet. Vi gir ingen garantier for tilgjengeligheten av bestemte produkter og tjenester. Vi garanterer ikke for egnetheten av informasjon, programvare, produkter og tjenester levert av oss eller som finnes på vår hjemmeside for ethvert formål. Vår inklusjonen eller tilbud av produkter eller tjenester innebærer ikke at vi støtter eller anbefaler disse produktene eller tjenestene. All slik informasjon, programvare, produkter og tjenester leveres " som de er" uten noen form for garanti. Vi fraskriver oss alle garantier for at våre nettsider, dets servere eller e-post sendt fra oss eller våre leverandører er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Vi fraskriver oss herved alle garantier og vilkår knyttet til denne informasjonen, programvare, produkter og tjenester, inkludert alle underforståtte garantier og vilkår om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel og ukrenkelighet.

Operatørene og andre leverandører som tilbyr reisetjenester eller andre tjenester på denne nettsiden, er uavhengige entrepenører og ikke våre agenter eller ansatte. Vi er ikke ansvarlige for handlinger, feil, utelatelser, representasjoner, garantier, brudd eller forsømmelser fra noen slike leverandører, eller for noen personlige skader, død, skade på eiendom eller andre skader eller utgifter som følger av det. Vi har intet ansvar og vil ikke refundere dersom noen forsinkelse, kansellering, overbooking, streik, uovervinnelig hindring eller andre årsaker utenfor vår kontroll skulle inntreffe, og vi har intet ansvar for noen tilleggsutgift, utelatelser, forsinkelser, omveier eller handlinger fra enhver myndighet eller regjering.

Under ingen omstendigheter skal vi være ansvarlig for noen direkte, indirekte, straffende, tilfeldige, spesielle eller påfølgende skader som følge av, eller på noen som helst måte knyttet til din tilgang til, framvisning av eller bruk av dette nettstedet eller våre tjenester eller ved forsinkelse eller manglende evne til å få tilgang til, fremvise eller bruke vårt nettsted enten det er basert på en teori om uaktsomhet, kontrakt, tort, objektivt ansvar eller annet, og selv om vi har blitt informert om muligheten for slike skader.

Dersom det, til tross for begrensningen ovenfor, viser seg at vi er ansvarlige for eventuelle tap eller skader som oppstår på grunn av eller på noen måte er knyttet til noen av hendelsene som er beskrevet ovenfor, vil ansvaret vårt ikke under noen omstendigheter totalt sett overstige, mer enn (a) tjenesteavgiftene du har betalt til oss i forbindelse med en slik transaksjon(er) på dette nettstedet, eller (b) Et hundre dollar eller tilsvarende i lokal valuta.

Ansvarsbegrensningen reflekterer risikospredningen mellom partene. Begrensningene spesifisert i denne delen vil også gjelde dersom ethvert begrenset botemiddel under disse vilkårene anses å ikke ha lyktes med sitt formål.

 

12. Gjeldende lov

Dette nettstedet drives av en gresk enhet, og denne avtalen er underlagt greske lover. Du samtykker herved til den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Athen, Hellas, i alle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med bruk av dette nettstedet.

 

13. Korrespondanse

All korrespondanse vedrørende kundeservice eller din bestilling sendes til Travelplanet24 S.A. Travel Agency, Karagiorgi Servias Str. 4, P.O 10562 Syntagma, Athen, Greece. Ellers, vennligst, kontakt oss.

Alle spørsmål vi mottar på e-mail blir besvart innen 24 timer på e-mail eller på telefon dersom forespørselen din mottas i arbeidstiden. Hvis forespørselen din mottas utenfor arbeidstiden, kontakter vi deg neste arbeidsdag. Vi anbefaler deg å kontakte den relevante tjenesteleverandøren når det gjelder presserende spørsmål utenfor vår arbeidstid.

 

14. Andre vilkår og betingelser

14.1 Hele avtalen og atskilt ugyldighetsklausul

Disse betingelsene og vilkårene inneholder hele avtalen mellom partene i relasjon til det gjeldende innholdet.

Hvis på noe som helst tidspunkt noen av delene av disse betingelsene og vilkårene (inkludert en eller flere av punktene under disse betingelsene og vilkårene eller en under-klausul eller et avsnitt eller deler av en eller flere av disse klausulene) anses for å være eller blir ugyldig eller på andre måter ikke kan håndheves av ulike grunner i henhold til gjeldende lov, skal dette anses som utelatt fra disse betingelsene og vilkårene og gyldigheten og/eller gjennomførbarheten av de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene skal ikke på noen måte påvirkes eller svekkes som følge av utelatelsen.
 

14.2 Forandringer på generelle vilkår og betingelser

Vi forbeholder oss retten til å fra tid til annen å endre eller oppdatere disse vilkårene og betingelsene uten forvarsel. Den gjeldende versjonen av v&bene vises på nettsiden fra den datoen de eventuelle endringene trer i kraft. Fortsatt bruk av nettstedet etter eventuelle endringer i vilkårene og betingelsene innebærer din aksept av disse endringene.

 

15. Tilleggstjenester

Pengene tilbake-garanti
FullFlex Pass
Beskyttelse mot insolvens hos flyselskap
Flystatus Varsler


 

Versjon: 02/05/2017